Štúdia

Športová aréna W5

Na začiatku spracovania predkladanej architektonickej štúdie stála výzva federácie profesionálneho kickboxu W5, vytvoriť malú univerzálnu športovú halu tzv. „зал трансформер“. Okrem naplnenia obsahu po stránke funkčnej a prevádzkovej, bol kladený dôraz na reflexiu dvoch symbolov W5. W5, ako symbol prepojenia 5 svetových kontinentov a motto: „Choose the path of the champion“. Samotnému architektonickému návrhu predchádzala zložitá cesta hľadania myšlienky, resp. filozofie vystihujúcej práve hore uvedený charakter federácie W5. Proces návrhu bol o to zložitejší, že sme sa po dohode s investorom rozhodli projekt navrhnúť ako „ideálny projekt“, bez pozemku a iných väzieb na okolie. Primárnym v procese hľadania bol moment keď sme sa po úvahe rozhodli pre elipsu, ako ideálny tvar pre arénu, aký poznáme už z čias Starého Ríma. (Colosseum, Verona atď.) Druhý dôležitý moment bol, že namiesto jednej sme sa rozhodli pre 5 elíps, vzájomne prepletených. Každá elipsa symbolizuje jeden kontinent a odkazuje tak na myšlienku W5. A tretí finálny moment bol, že elipsy sú prepletené priestorovo, vertikálne aj horizontálne preložené cez seba, ako praskajúca ľadová kryha po ktorej vyjde hrdina „fighter“ až na vrchol.
 • Rok realizácie:
  2014
 • Výkon:
  Architektonický návrh vo forme štúdie
 • Stavebník:
  Privátna osoba
 • Spolupráca:
  Ing. arch. Koseček, Ing. arch. Kuva
 • Kategória:
  Stavby určené na šport a rekreáciu