Veľké Uherce, Slovensko

Rekonštrukcia neogotického kaštieľa vo Veľkých Uherciach.

Spolupodieľame sa od roku 2004 s architektom DI. Flaviom Thonetom a jeho ateliérom na obnove a rekonštrukcii Thonetovského kaštieľa vo Veľkých Uherciach. Jedná sa o unikátnu neogotickú pamiatku v našich končinách. Odborníci radia kaštieľ „k jedným z prvých, ale aj k jedným z najmonumentálnejších a najkvalitnejších stavebných pamiatok romantického zámockého staviteľstva v Uhorsku“ (Sisa 1982, s. 106). Usudzuje sa tak i zo všeobecnej znalosti romantického staviteľstva v Uhorsku. Architekt B. Dohnány venujúci sa romantickým šľachtickým sídlam na Slovensku, kaštieľu prisúdil „mimoriadne postavenie v chronológii nástupu stredovekej inšpirácie do architektúry tohto typu“ a ako ďalej uviedol, kaštieľ „predstavuje rozhodujúci nástup romantizmu do architektúry šľachtických sídiel na Slovensku“ (Dohnány 1980. s. 71–72). Obnove sa venujeme po etapách, v rôznych stupňoch prác.
 • Rok realizácie:
  2004 - priebežne
 • Výkon:
  Projekčné a koordinačné práce, grantový systém MK SR
 • Stavebník:
  Privátna osoba
 • Lokalita:
  Veľké Uherce, Slovensko
 • Kategória:
  Pamiatky